Pro děti

Kurzy pro děti jsou určeny pro zájemce ve věku zhruba od 5 do 13 let. Se začátečníky obvykle začínáme jednou nebo dvakrát týdně lekci soft shoes – irský tanec v měkkých botách. Zejména u dětí doporučujeme navštěvovat kurz dvakrát týdně – více si pamatují, jde jim to lépe a mají pak z tance větší radost. Nejprve se naučí základní kroky v reelovém, později i jigovém rytmu a jednoduché ceilí tance (společné tance v kruhu, párech, čtveřicích apod.). Postupně se naučí 4 základní rytmy sólových soft shoe tanců kategorie beginners (reel, light jig, slip jig a single jig). Od druhého roku mohou děti začít také s hard shoes (druh irského tance obvykle nazývaný jako irský step).

Kromě lektorů uvedených v rozvrhu spolupracuje RIDA také se Siobhán Forrest, TCRG, plně kvalifikovanou lektorkou irských tanců  která v Čechách zastupuje londýnskou školu McGahan Lees Academy. Díky tomu mohou děti porovnat své dovednosti na mezinárodních soutěžích v irských tancích po celé Evropě. Jednou z nich je například pražská soutěž Prague Feis, kterou Rinceoirí pořádá každý rok v květnu. Pokročilé děti se dále účastní seminářů se zahraniční lektorkou irských tanců Siobhán Forrest, TCRG. Ty nejšikovnější mohou být vybrány do skupiny Rinceoirí junior a účastnit se spolu se skupinou Rinceoirí vystoupení i v průběhu roku.

Ke konci školního roku s dětmi připravujeme choreografie na závěrečné vystoupení, ve kterém se můžou pochlubit vším, co se dosud naučily.

Děti se mohou připojit i během školního roku. Kurzy se konají v Praze – v Nuslích, Vršovicích, Dejvicích, Kunraticích, Písnici a na Palmovce.

 

Ceny kurzů irského tance a stepu pro děti

Děti začátečníci:

- Děti začátečníci soft shoes – lekce 2x týdně 60 minut – 2 800,- Kč za pololetí

- Děti začátečníci soft shoes – lekce 1x týdně 60 minut – 1 600,- Kč za pololetí

 

Děti pokročilí (od druhého roku tance, v ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest, TCRG):

- Děti pokročilí - lekce 2x týdně 60 minut – buď 1x soft shoes a 1x hard shoes nebo 2x soft shoes – 3200,- Kč za pololetí

- Děti pokročilí - lekce 1x týdně 60 minut soft shoes – 2000,- Kč za pololetí

- Děti pokročilí - Rinceoirí Junior - lekce 2x týdně 60 minut – 1x soft shoes, 1x hard shoes a 1x Juniorský trénink – 3600,- Kč za pololetí

 

!!! Speciální sleva pro rodiny!!!

- 2 členové rodiny – sleva 10% z celkové částky školného

- 3 členové rodiny – sleva 15% z celkové částky školného

- nabídka platí pouze při včasném zaplacení

 

Platba musí být provedena do 22. 9. 2019 (2. pololetí do 2. 2. 2020) jedním z následujících způsobů:

- lektorovi na lekci proti příjmovému dokladu

- převodem na účet Rinceoirí – jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla tanečníka a do poznámky jeho jméno a příjmení

* název účtu: Rinceoirí

* banka: Raiffeisenbank, a.s.

* číslo účtu: 4015449001/5500

* IBAN: CZ0455000000004015449001

* SWIFT: RZBCCZPP

- nabízíme možnost vystavení faktury pro Vašeho zaměstnavatele

© Copyright RIDA 2019
Praha