Pro pokročilé

Lekce pokročilých tanečníků RIDA dělíme podle soutěžních úrovní. Zároveň ale respektujeme i požadavky tanečníků, kteří soutěžit nechtějí a tanec provozují pouze rekreačně.

Kromě lektorů uvedených spolupracuje RIDA také se Siobhán Forrest, lektorkou TCRG, která v Praze zastupuje londýnskou školu McGahan Lees Academy. Díky tomu mohou tanečníci porovnat své dovednosti na mezinárodních soutěžích v irských tancích po celé Evropě. Jednou z nich je například pražská soutěž Prague Feis, kterou Rinceoirí pořádá každý rok. Podle úrovně je v ceně kurzů zahrnuto také několik seminářů se Siobhán Forrest, TCRG.

Beginners/primary

Na těchto lekcích pilujeme techniku základních kroků a tanců kategorií beginners a primary soft i hard shoes a připravujeme tanečníky na zahraniční soutěže v irských tancích. Vyzkoušíme si také týmové soutěžní tance (2hand, 3hand, 4hand) a v rámci hard shoes irskou polku. V průběhu roku nacvičujeme s tanečníky choreografie na červnové závěrečné vystoupení. V ceně těchto lekcí jsou zahrnuty i semináře se zahraniční lektorkou irských tanců Siobhán Forrest, TCRG.

Primary/intermediate

Tyto lekce jsou určeny pouze pro tanečníky, kteří již z úrovně beginners postoupili do primary nebo intermediate. Na lekcích trénujeme pokročilou techniku soft i hard shoes, všechny tance úrovní primary a intermediate a fyzickou kondici. V průběhu roku nacvičujeme s tanečníky choreografie na červnové závěrečné vystoupení a příležitostně i na další akce. V ceně těchto lekcí jsou zahrnuty i semináře se zahraniční lektorkou irských tanců Siobhán Forrest, TCRG.

Kurzy se konají v pražských Nuslích.

Postup do pokročilejších kurzů

O postupu tanečníka do pokročilejšího kurzu rozhoduje jeho hlavní lektor v pololetí nebo na konci školního roku, většinou podle jeho soutěžních výsledků (ne však výlučně). Lektoři lekcí soft shoes a hard shoes se rozhodují nezávisle na sobě, postup v jednom tedy automaticky neznamená postup v druhém.

Čekatelství – pokud lektor vidí v tanečníkovi potenciál, může ho na valné hromadě Rinceoirí z.s. navrhnout na přijetí mezi čekatele. Čekatelství znamená, že tanečník navštěvuje nejpokročilejší kurzy RIDA a zároveň tréninky Rinceoirí. Přijetí do čekatelů projednává a schvaluje valná hromada. Posuzuje se zejména technika, celkový taneční styl, aktivní účast na hodinách, docházka, ale také zda se tanečník zapojuje do aktivit mimo tréninky, účastní se dobrovolných tréninků a je ochoten irskému tanci věnovat svůj volný čas. O členství v Rinceoirí z.s. rozhoduje opět valná hromada. S podmínkami jsou tanečníci obeznámeni při jejich přijetí mezi čekatele.

Ceny kurzů irského tance a stepu pro pokročilé

- Dospělí beginners/primary – lekce 2x týdně 90 minut (1x soft shoes, 1x hard shoes) – 3 900,- Kč za pololetí (v ceně je zahrnut 1 seminář za pololetí se Siobhán Forrest, TCRG )

- Dospělí beginners/primary –  lekce 1x týdně 90 minut – 2 500,- Kč za pololetí (v ceně je zahrnut 1 seminář za pololetí  se Siobhán Forrest, TCRG)

 

- Dospělí primary/intermediate – lekce 2x týdně 90 minut (1x soft shoes, 1x hard shoes) – 4 900,- Kč za pololetí (v ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest TCRG – 5 seminářů za školní rok)

- Dospělí primary/intermediate –  lekce 1x týdně 90 minut – 2 900,- Kč za pololetí (v ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest, TCRG 5 seminářů za školní rok)

 

!!! Speciální sleva pro rodiny!!!

- 2 členové rodiny – sleva 10% z celkové částky školného

- 3 členové rodiny – sleva 15% z celkové částky školného

- nabídka platí pouze při včasném zaplacení

 

Platba musí být provedena do 22. 9. 2019 (2. pololetí do 2. 2. 2020) jedním z následujících způsobů

- lektorovi na lekci proti příjmovému dokladu

- převodem na účet Rinceoirí – jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic rodného čísla tanečníka a do poznámky jeho jméno a příjmení

* název účtu: Rinceoirí

* banka: Raiffeisenbank, a.s.

* číslo účtu: 4015449001/5500

* IBAN: CZ0455000000004015449001

* SWIFT: RZBCCZPP

- nabízíme možnost vystavení faktury pro Vašeho zaměstnavatele

 

Mrzelo by nás, kdyby cena lekcí pro někoho znamenala překážku v tanci. Ve výjimečných případech jsme po včasné domluvě ochotni sjednat splátkový kalendář. Kdyby tato situace nastala, piště před termínem platby na info@rinceoiri.cz.

© Copyright RIDA 2019
Praha