Kurzy

Kurzy pro začátečníky

Kurzy pro začátečníky jsou určeny pro zájemce ve věku od 13 let, kteří se s irským tancem a stepem setkávají poprvé.

Kurzy pro děti

Kurzy pro děti jsou určeny pro zájemce ve věku od 5 do 15 let.

Kurzy pro pokročilé

Lekce pokročilých tanečníků RIDA dělíme podle soutěžních úrovní. Zároveň ale respektujeme i požadavky tanečníků, kteří soutěžit nechtějí a tanec provozují pouze rekreačně.

Ceny kurzů

platné pro školní rok 2023/2024

Platební údaje:

  • Číslo účtu: 4015449001/5500
  • Jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel rodného čísla tanečníka a do poznámky uveďte jeho jméno.
  • Kurzovné za 1. pololetí je třeba uhradit do 30.9.2023 a kurzovné za 2. pololetí do 18.2.2024.
Rodinná sleva:

platí pouze při včasném zaplacení
10 % – platí pro 2 rodinné příslušníky
15 % – platí pro 3 a více rodinných příslušníků

DOSPĚLÍ

Začátečníci1x týdně 90 minut (soft shoes nebo hard shoes) 3 000 Kč
V ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest, TCRG
Pokročilí1x týdně 90 minut („Soft shoes 1“ nebo „Hard shoes 1“)3 000 Kč
V ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest, TCRG
2x týdně 90 minut („Soft shoes 1“ a „Hard shoes 1″/“Začátečníci hard shoes“)4 900 Kč
V ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest, TCRG
1x týdně 90 minut („Soft shoes 2“ nebo „Hard shoes 2“)3 500 Kč
V ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest, TCRG
2x týdně 90 minut (Soft shoes 2″ a „Hard shoes 2“)5 900 Kč
V ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest, TCRG
2x týdně 90 minut („Soft/Hard shoes 1“ a „Soft/Hard shoes 2“)5 500 Kč
V ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest, TCRG

DĚTI

1x týdně 60 minut (soft shoes)2 000 Kč
V ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest, TCRG
2x týdně 60 minut (soft shoes)3 500 Kč
V ceně jsou zahrnuty semináře se Siobhán Forrest, TCRG

Naše taneční škola

Rinceoirí Irish Dance Academy (RIDA) je škola irského tance a stepu, která byla založena v září roku 2004 při taneční skupině Rinceoirí. Pořádáme kurzy pro všechny úrovně, od úplných začátečníků po velmi pokročilé (beginners – open). Kurzy irského tance a stepu vedou zkušení lektoři z řad tanečníků Rinceoirí. Výuku začínáme v měkkých botách a po zvládnutí základních kroků přidáváme step. Naučíme Vás jak sólové tance, se kterými se budete moct účastnit mezinárodních soutěží, tak týmové tance (tzv. ceilí), které se tančí na různých irských slavnostech a večírcích.

 

RIDA spolupracuje s plně kvalifikovanou lektorkou Siobhán Forrest, TCRG, která v Čechách zastupuje britskou školu McGahan Lees Irish Dance Academy. Její víkendové workshopy jsou zahrnuty v ceně pokročilých kurzů, a právě díky ní se můžeme účastnit mezinárodních soutěží pod jménem této prestižní školy.

Pořádáme také společné akce pro všechny tanečníky RIDA. Patří sem např. několikadenní jarní soustředění, letní škola s  lektory McGahan Lees Academy a závěrečné vystoupení, kterým je tradičně ukončen školní rok. V květnu každoročně pořádáme mezinárodní soutěž v irských tancích s názvem Prague Feis, na které si naši tanečníci mohou soutěžení vyzkoušet a porovnat se s ostatními tanečníky z celé Evropy.

  • Každá lekce začíná zahřátím, posílením a protažením svalů. Poté se věnujeme technice irského tance. V druhé části lekce se učíme sólové a týmové tance, stepové variace různých rytmů a ke konci školního roku připravujeme se všemi kurzy choreografie na závěrečné vystoupení. Lekce je vždy zakončena závěrečným protažením.

 

  • Na irský tanec budete potřebovat: pohodlné sportovní oblečení, boty – piškoty (s výběrem bot vám rádi poradíme), dostatek vody, případně iontového nápoje, a malý ručník.

 

  • Děti přijímáme od 5 let, horní věková hranice není stanovena – lekce jsou vedeny s ohledem na věk a individuální potřeby tanečníků.

  • Taneční kurzy začínají v září, ale po dohodě s lektorem je možné přistoupit i v průběhu školního roku.

Kurzy pro začátečníky jsou určeny pro zájemce ve věku zhruba od 13 let, kteří se s irským tancem a stepem setkávají poprvé. Noví tanečníci u nás většinou začínají jednou týdně s kurzem soft shoes (irský tanec v měkkých botách).

Nejprve se zde naučí základní kroky v reelovém, později jigovém rytmu a jednoduché ceilí tance (společné tance v kruhu, párech, čtveřicích, šesticích apod.) Dále si osvojí 4 základní sólové tance v měkkých botách kategorie beginners (reel, light jig, slip jig a single jig). 

S hard shoes (druh irského tance obvykle nazývaný jako irský step) doporučujeme začít až od pololetí.

Kurzy obvykle vedou dva lektoři, proto také není problém připojit se až v průběhu roku.

Kurzy pro začátečníky pořádáme v pražských Nuslích a Vršovicích.

Kurzy pro děti jsou určeny pro zájemce ve věku zhruba od 5 do 15 let. Začátečníci obvykle začínají jednou nebo dvakrát týdně kurzem soft shoes (irský tanec v měkkých botách). Zejména u dětí doporučujeme navštěvovat kurz dvakrát týdně – více si pamatují, rychleji se učí a mají pak z tance větší radost. 

Děti se v našich kurzech nejprve naučí základní kroky v reelovém, později jigovém rytmu a jednoduché ceilí tance (společné tance v kruhu, párech, čtveřicích, šesticích apod.) Dále si osvojí 4 základní sólové tance v měkkých botách kategorie beginners (reel, light jig, slip jig a single jig). Od druhého roku mohou děti začít také s hard shoes (druh irského tance obvykle nazývaný jako irský step). 

Pokročilé děti se mohou účastnit seminářů se Siobhán Forrest. Ty nejšikovnější mohou být vybrány do skupiny Rinceoirí Junior a účastnit se spolu se skupinou Rinceoirí vystoupení v průběhu roku.

Kurzy obvykle vedou dva lektoři, proto také není problém připojit se až v průběhu roku.

Kurzy se konají v Praze – v Nuslích, Vršovicích, Dejvicích a na Palmovce.

Lekce pokročilých tanečníků RIDA dělíme podle soutěžních úrovní. Zároveň ale respektujeme i požadavky tanečníků, kteří soutěžit nechtějí a tanec provozují pouze rekreačně. Podle úrovně je v ceně kurzů zahrnuto také několik seminářů se Siobhán Forrest, TCRG.

Beginner/primary

Na těchto lekcích s tanečníky pilujeme techniku základních kroků a tanců kategorií beginner a primary soft i hard shoes a připravujeme je na zahraniční soutěže v irských tancích. Trénujeme také týmové soutěžní tance (2hand, 3hand, 4hand) a v rámci hard shoes i irskou polku. Ke konci roku pak nacvičujeme choreografie na červnové závěrečné vystoupení. V ceně těchto lekcí jsou zahrnuty i semináře se zahraniční lektorkou irských tanců Siobhán Forrest, TCRG.

Primary/intermediate

Tyto lekce jsou určeny pouze pro tanečníky, kteří již z úrovně beginners postoupili do primary nebo intermediate. Na lekcích trénujeme pokročilou techniku soft i hard shoes, všechny tance úrovní primary a intermediate a fyzickou kondici. Ke konci roku nacvičujeme choreografie na červnové závěrečné vystoupení a příležitostně i na další akce. V ceně těchto lekcí jsou zahrnuty i semináře se zahraniční lektorkou irských tanců Siobhán Forrest, TCRG.

Postup do pokročilejších kurzů

O postupu tanečníka do pokročilejšího kurzu rozhoduje jeho hlavní lektor v pololetí nebo na konci školního roku, většinou podle jeho soutěžních výsledků (ne však výlučně). Lektoři lekcí soft shoes a hard shoes se rozhodují nezávisle na sobě, postup v jednom tedy automaticky neznamená postup v druhém.

 

Čekatelství

Pokud lektor vidí v tanečníkovi potenciál, může ho na členské schůzi Rinceoirí z.s. navrhnout na přijetí mezi čekatele. Čekatelství znamená, že tanečník navštěvuje nejpokročilejší kurzy RIDA a zároveň tréninky Rinceoirí. Přijetí do čekatelů projednává a schvaluje členská schůze. Posuzuje se zejména technika, celkový taneční styl, aktivní účast na hodinách, docházka, ale také zda se tanečník zapojuje do aktivit mimo tréninky, účastní se dobrovolných tréninků a je ochoten irskému tanci věnovat svůj volný čas. O členství v Rinceoirí z.s. rozhoduje opět členská schůze. S podmínkami jsou tanečníci obeznámeni při jejich přijetí mezi čekatele.

 

Kurzy se konají v pražských Nuslích.