Kurzy

Kurzy pro začátečníky

Kurzy pro začátečníky jsou určeny pro zájemce ve věku od 13 let, kteří se s irským tancem a stepem setkávají poprvé.

Kurzy pro děti

Kurzy pro děti jsou určeny pro zájemce ve věku od 5 do 15 let.

Kurzy pro pokročilé

Lekce pokročilých tanečníků RIDA dělíme podle soutěžních úrovní. Zároveň ale respektujeme i požadavky tanečníků, kteří soutěžit nechtějí a tanec provozují pouze rekreačně.

Ceny kurzů

platné pro školní rok 2022/2023

Platební údaje:

  • Číslo účtu: 4015449001/5500
  • Jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel rodného čísla tanečníka a do poznámky uveďte jeho jméno.
  • Kurzovné za 1. pololetí je třeba uhradit do 25.9.2022 a kurzovné za 2. pololetí do 19.2.2022.
Rodinná sleva:

platí pouze při včasném zaplacení
10 % – platí pro 2 rodinné příslušníky
15 % – platí pro 3 a více rodinných příslušníků

DOSPĚLÍ

Začátečníci1x týdně 90 minut2 500 Kč
soft shoes
Pokročilí1x týdně 90 minut („Soft shoes 1“ nebo „Hard shoes 1“)2 500 Kč
V ceně je zahrnut 1 seminář za pololetí se Siobhán Forrest, TCRG
2x týdně 90 minut („Soft shoes 1“ a „Hard shoes 1″/“Začátečníci hard shoes“)3 900 Kč
V ceně je zahrnut 1 seminář za pololetí se Siobhán Forrest, TCRG
1x týdně 90 minut („Soft shoes 2“ nebo „Hard shoes 2“)2 900 Kč
V ceně jsou zahrnuty 2 semináře za pololetí se Siobhán Forrest, TCRG
2x týdně 90 minut (Soft shoes 2″ a „Hard shoes 2“)4 900 Kč
V ceně jsou zahrnuty 2 semináře za pololetí se Siobhán Forrest, TCRG
2x týdně 90 minut („Soft/Hard shoes 1“ a „Soft/Hard shoes 2“)4 500 Kč
V ceně jsou zahrnuty 2 semináře za pololetí se Siobhán Forrest, TCRG

DĚTI

Začátečníci1x týdně 60 minut1 600 Kč
soft shoes
2x týdně 60 minut2 900 Kč
soft shoes
Pokročilí1x týdně 60 minut2 000 Kč
soft shoes, v ceně je zahrnut 1 seminář za pololetí se Siobhán Forrest, TCRG
2x týdně 60 minut3 500 Kč
soft shoes, v ceně je zahrnut 1 seminář za pololetí se Siobhán Forrest, TCRG

Naše taneční škola

Rinceoirí Irish Dance Academy (RIDA) je škola irského tance a stepu, která byla založena v září roku 2004 při taneční skupině Rinceoirí. Pořádáme kurzy pro všechny úrovně, od úplných začátečníků po velmi pokročilé (beginners – open). Kurzy irského tance a stepu vedou zkušení lektoři z řad tanečníků Rinceoirí. Výuku začínáme v měkkých botách a po zvládnutí základních kroků přidáváme step. Naučíme Vás jak sólové tance, se kterými se budete moct účastnit mezinárodních soutěží, tak týmové tance (tzv. ceilí), které se tančí na různých irských slavnostech a večírcích.

 

RIDA spolupracuje s plně kvalifikovanou lektorkou Siobhán Forrest, TCRG, která v Čechách zastupuje britskou školu McGahan Lees Irish Dance Academy. Její víkendové workshopy jsou zahrnuty v ceně pokročilých kurzů, a právě díky ní se můžeme účastnit mezinárodních soutěží pod jménem této prestižní školy.

Pořádáme také společné akce pro všechny tanečníky RIDA. Patří sem např. několikadenní jarní soustředění, letní škola s  lektory McGahan Lees Academy a závěrečné vystoupení, kterým je tradičně ukončen školní rok. V květnu každoročně pořádáme mezinárodní soutěž v irských tancích s názvem Prague Feis, na které si naši tanečníci mohou soutěžení vyzkoušet a porovnat se s ostatními tanečníky z celé Evropy.

  • Každá lekce začíná zahřátím, posílením a protažením svalů. Poté se věnujeme technice irského tance. V druhé části lekce se učíme sólové a týmové tance, stepové variace různých rytmů a ke konci školního roku připravujeme se všemi kurzy choreografie na závěrečné vystoupení. Lekce je vždy zakončena závěrečným protažením.

 

  • Na irský tanec budete potřebovat: pohodlné sportovní oblečení, boty – piškoty (s výběrem bot vám rádi poradíme), dostatek vody, případně iontového nápoje, a malý ručník.

 

  • Děti přijímáme od 5 let, horní věková hranice není stanovena – lekce jsou vedeny s ohledem na věk a individuální potřeby tanečníků.

  • Taneční kurzy začínají v září, ale po dohodě s lektorem je možné přistoupit i v průběhu školního roku.

Kurzy pro začátečníky jsou určeny pro zájemce ve věku zhruba od 13 let, kteří se s irským tancem a stepem setkávají poprvé. Noví tanečníci u nás většinou začínají jednou týdně s kurzem soft shoes (irský tanec v měkkých botách).

Nejprve se zde naučí základní kroky v reelovém, později jigovém rytmu a jednoduché ceilí tance (společné tance v kruhu, párech, čtveřicích, šesticích apod.) Dále si osvojí 4 základní sólové tance v měkkých botách kategorie beginners (reel, light jig, slip jig a single jig). 

S hard shoes (druh irského tance obvykle nazývaný jako irský step) doporučujeme začít až od pololetí.

Kurzy obvykle vedou dva lektoři, proto také není problém připojit se až v průběhu roku.

Kurzy pro začátečníky pořádáme v pražských Nuslích a Vršovicích.

Kurzy pro děti jsou určeny pro zájemce ve věku zhruba od 5 do 15 let. Začátečníci obvykle začínají jednou nebo dvakrát týdně kurzem soft shoes (irský tanec v měkkých botách). Zejména u dětí doporučujeme navštěvovat kurz dvakrát týdně – více si pamatují, rychleji se učí a mají pak z tance větší radost. 

Děti se v našich kurzech nejprve naučí základní kroky v reelovém, později jigovém rytmu a jednoduché ceilí tance (společné tance v kruhu, párech, čtveřicích, šesticích apod.) Dále si osvojí 4 základní sólové tance v měkkých botách kategorie beginners (reel, light jig, slip jig a single jig). Od druhého roku mohou děti začít také s hard shoes (druh irského tance obvykle nazývaný jako irský step). 

Pokročilé děti se mohou účastnit seminářů se Siobhán Forrest. Ty nejšikovnější mohou být vybrány do skupiny Rinceoirí Junior a účastnit se spolu se skupinou Rinceoirí vystoupení v průběhu roku.

Kurzy obvykle vedou dva lektoři, proto také není problém připojit se až v průběhu roku.

Kurzy se konají v Praze – v Nuslích, Vršovicích, Dejvicích a na Palmovce.

Lekce pokročilých tanečníků RIDA dělíme podle soutěžních úrovní. Zároveň ale respektujeme i požadavky tanečníků, kteří soutěžit nechtějí a tanec provozují pouze rekreačně. Podle úrovně je v ceně kurzů zahrnuto také několik seminářů se Siobhán Forrest, TCRG.

Beginner/primary

Na těchto lekcích s tanečníky pilujeme techniku základních kroků a tanců kategorií beginner a primary soft i hard shoes a připravujeme je na zahraniční soutěže v irských tancích. Trénujeme také týmové soutěžní tance (2hand, 3hand, 4hand) a v rámci hard shoes i irskou polku. Ke konci roku pak nacvičujeme choreografie na červnové závěrečné vystoupení. V ceně těchto lekcí jsou zahrnuty i semináře se zahraniční lektorkou irských tanců Siobhán Forrest, TCRG.

Primary/intermediate

Tyto lekce jsou určeny pouze pro tanečníky, kteří již z úrovně beginners postoupili do primary nebo intermediate. Na lekcích trénujeme pokročilou techniku soft i hard shoes, všechny tance úrovní primary a intermediate a fyzickou kondici. Ke konci roku nacvičujeme choreografie na červnové závěrečné vystoupení a příležitostně i na další akce. V ceně těchto lekcí jsou zahrnuty i semináře se zahraniční lektorkou irských tanců Siobhán Forrest, TCRG.

Postup do pokročilejších kurzů

O postupu tanečníka do pokročilejšího kurzu rozhoduje jeho hlavní lektor v pololetí nebo na konci školního roku, většinou podle jeho soutěžních výsledků (ne však výlučně). Lektoři lekcí soft shoes a hard shoes se rozhodují nezávisle na sobě, postup v jednom tedy automaticky neznamená postup v druhém.

 

Čekatelství

Pokud lektor vidí v tanečníkovi potenciál, může ho na členské schůzi Rinceoirí z.s. navrhnout na přijetí mezi čekatele. Čekatelství znamená, že tanečník navštěvuje nejpokročilejší kurzy RIDA a zároveň tréninky Rinceoirí. Přijetí do čekatelů projednává a schvaluje členská schůze. Posuzuje se zejména technika, celkový taneční styl, aktivní účast na hodinách, docházka, ale také zda se tanečník zapojuje do aktivit mimo tréninky, účastní se dobrovolných tréninků a je ochoten irskému tanci věnovat svůj volný čas. O členství v Rinceoirí z.s. rozhoduje opět členská schůze. S podmínkami jsou tanečníci obeznámeni při jejich přijetí mezi čekatele.

 

Kurzy se konají v pražských Nuslích.