Přihláška

Přihláška na kurzy irského tance a stepu

Do dětských i dospělých kurzů přijímáme nové tanečníky vždy na začátku školního roku a v pololetí. Je však možné se po domluvě s lektory přidat i v průběhu školního roku.

Pod vedením zkušených lektorů se u nás máte možnost naučit sólové i týmové tance v měkkých botách a také irský step. Tancem si zlepšíte své rytmické a pohybové nadání i fyzickou kondici. Škola RIDA navíc spolupracuje se zahraničními lektory, a tak se pod naším vedením budete moct zúčastnit mezinárodních soutěží. Na závěr školního roku pak pořádáme vystoupení, na kterém budete mít možnost ukázat vše, co jste se za uplynulý rok naučili.

Kurzy pro dospělé pořádáme v Nuslích a pro děti ve Vršovicích, v Nuslích, v Dejvicích a na Palmovce. Přijímáme tanečníky a tanečnice od 5 let, horní hranice není stanovena. Z kurzů každý rok vybíráme nejšikovnější tanečníky do vystupující skupiny Rinceoirí a Rinceoirí Junior.

Tak neváhejte přijít, první lekce je zdarma!

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře uděluji spolku Rinceoirí, klub irských tanců z.s., IČ: 67364471, se sídlem V Olšinách 108, Praha 10, PSČ 100 00, jakožto správci, souhlas k tomu, aby zpracovávala tyto mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa, fotografie a videa pořízené na tanečních akcích. Účelem zpracování výše uvedených údajů je administrace e-mailové korespondence a naplňování činnosti tanečního spolku. Uvedené údaje budou zpracovávány po dobu účasti na tanečních kurzech případně členství ve spolku. S výjimkou fotografií a videí, které mohou být uchovávány po dobu naplňování hlavní činnosti spolku. Osobní údaje nebudou využívány k rozhodnutím na základě jejich automatického zpracování, včetně profilování. S uvedeným zpracováním osobních údajů vyslovujete souhlas. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu info@rince.cz . Přístup k vašim osobním údajům bude omezen na členy spolku. Fotografie a videa mohou být uveřejněny na internetových komunikačních kanálech spolku. Máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci informaci o zpracování osobních údajů, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení jejich zpracování nebo jejich výmaz, nebo přenositelnost vašich osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na správce obrátit a případně se se stížností mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000.